- Jak służyć innym? Idea wolontariatu- szkolenie dla uczniów
Jak służyć innym? Idea wolontariatu- szkolenie dla uczniów
poniedziałek, 18 kwietnia 2016
Dnia 11 kwietnia 2016r. w kaliskim Liceum, w ramach współpracy z PWSZ z Wałcza, odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów ,,Jak służyć innym ludziom? Idea wolontariatu”. Odbiorcami byli gospodarze klas oraz działacze szkolnego koła wolontariuszy.
Program szkolenia poruszał m.in. ideę i terminologię wolontariatu, integrację i komunikację, prawa i obowiązki, planowanie pracy, praca w zespole oraz motywowanie wolontariuszy. Zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny i twórczy.
Ogromne podziękowania składamy prowadzącej, pani mgr Joannie Szuberli, za przekazanie cennych informacji i rozbudzenie wśród uczniów chęci niesienia bezinteresownej pomocy, służąc potrzebującym.

Anna Józiak