- Akcja honorowego oddawania krwi
Akcja honorowego oddawania krwi
poniedziałek, 14 marca 2016
„Oddać własną krew – dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia … Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą silniejsi we wszystkich częściach świata”. Jan Paweł II

W dniu 09.03.2016r. kolejny raz zorganizowana była akcja HDK - tym razem już czwarta. Jak zwykle uczniowie nie zawiedli i zgromadzili się przed szkołą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, w niemałej ilości bo 44!

Głównym celem akcji jest pomoc nie tylko ofiarom nieszczęśliwych wypadków, ale wszystkim potrzebującym mając na uwadze, że kiedyś sami możemy potrzebować takiego daru serca. Niebezpieczeństwo z jakim stykamy się w codziennym życiu, a także sytuacje losowe zobowiązują do humanitaryzmu na rzecz drugiego człowieka i propagowania idei niesienia pomocy.
Zainteresowanie jak i sama akcja pokazuje, że jest ogromna potrzeba i chęć oddawania krwi w naszej szkole. Wszystkim, ofiarującym swoją krew składam serdeczne podziękowanie.
Podziękowania składamy również na ręce przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, za stworzenie możliwości poboru krwi i przyjazd do Kalisza Pomorskiego.
Anna Józiak