- "Bezpieczeństwo w sieci  zagrożenia związane z cyberprzemocą
"Bezpieczeństwo w sieci  zagrożenia związane z cyberprzemocą
czwartek, 10 grudnia 2015
8 grudnia 2015 roku w Zespole Szkoł Ponadgimnazjlanych w Kaliszu Pomorskim upłynął pod hasłem ,,Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”. Zajęcia prowadziła Pani Marzena Ślusarczyk z Wyższej Szkoły Bankowej ze Szczecina.
Celem warsztatów było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i sprawców.
Uczniowie klas maturalnych aktywnie uczestniczyli w zajęciach, mając możliwość skorzystania z fachowej literatury oraz licznych filmików instruktażowych.
Efektem zajęć było wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
Anna Józiak