- Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa przepisów oświatowych
Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa przepisów oświatowych
czwartek, 03 grudnia 2015
"Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa przepisów oświatowych”- szkolenie dla nauczycieli
W ramach programu "Bezpieczna Szkoła" nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim uczestniczyli w szkoleniu "Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych" prowadzonym przez Pana Henryka Jeszke - dyrektora Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku.
Zawód nauczyciela jest zawodem specyficznym i bardzo wymagającym, gdyż ciąży na nim szczególna odpowiedzialność charakterystyczna wyłącznie dla tej grupy zawodowej. Energiczny i dowcipny prelegent w sposób jasny i ciekawy zobrazował nam zawiłości prawne związane z problemem bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Interesujące przykłady z życia codziennego szkoły pobudziły do refleksji i żywej dyskusji wśród nauczycieli. Na pewno wyszliśmy z tego szkolenia bogatsi o nowe doświadczenia i utrwaliliśmy niezbędną wiedzę potrzebną do bezpiecznego funkcjonowania szkoły.
Joanna Boniecka