- Bezpieczna szkoła  to bezpieczny uczeń.
Bezpieczna szkoła  to bezpieczny uczeń.
wtorek, 01 grudnia 2015
Bezpieczna szkoła – to bezpieczny uczeń. Ale bezpieczeństwo ucznia to również jego bezpieczny dom. Zdawałoby się że to oczywiste ale rzeczywistość wygląda nieco inaczej.
Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie Jadwiga Czerniga miała możliwość uczestniczenia w szkoleniu pt,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” zorganizowanym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zdobyte informacje i umiejętności już wykorzystuję w pracy z młodzieżą mając nadzieję, że stanowcze i głośne mówienie o przemocy domowej nauczy potrzebujących szukania pomocy. A my dorośli jesteśmy w stanie na tej płaszczyźnie pomagać.
Napisała Jadwiga Czerniga