- Źródło mej mocy nie tkwi w przemocy
Źródło mej mocy nie tkwi w przemocy
niedziela, 29 listopada 2015
Uczniowie ZSP w Kaliszu Pomorskim nagrodzeni w powiatowym konkursie ,,Źródło mej mocy nie tkwi w przemocy” Celem działań profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest między innymi zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz ich eskalacji i przeradzania się w proces przemocy. Wśród działań edukacyjnych angażujących społeczność szkolną są rozmaite wydarzenia o większym zasięgu, takie jak konferencje, przedstawienia, konkursy. Dużym osiągnięciem uzyskanym przez uczniów Naszej Szkoły w zakresie działań związanych z tematyką przemocy, jest uzyskanie jednego z sześciu, przyznanych nagród w powiatowym konkursie ,,Źródło mej mocy nie tkwi w przemocy”, który był adresowany do gimnazjalistów oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 12 listopada 2015 roku w Sali Narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
Wśród wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie: Patryk Jarmarkiewicz, Radosław Rembiałkowski, Eryk Poliński, Bartosz Rowiński, Wojciech Gławdel. Artur Majorczyk. Licealiści przygotowali prezentację multimedialną, w której promowali działania prospołeczne – związane z relacjami z innymi, ale i również przestrzeganie norm i wartości życia grupowego, takie jak wspieranie się, pomaganie oraz współdziałanie.
Cieszymy się bardzo z tak ogromnego zaangażowania Naszych Uczniów, ich samodzielności, własnej inspiracji i chęci podejmowania wyzwań.
Anna Józiak