- Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna i karna dla nieletnich.
Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna i karna dla nieletnich.
czwartek, 26 listopada 2015
Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna i karna dla nieletnich.
W dniu 20 listopada odbyło się spotkanie , mające na celu przekazanie młodzieży niezbędnej wiedzy teoretycznej dotyczącej odpowiedzialności prawnej, a także karnej. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Waszczyk, aspirant z Komendy Powiatowej Policji oraz sierżant sztabowy Sylwester Maziarz, z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu Pomorskim. W spotkaniu brali udział uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
Funkcjonariusze omówili zagadnienia z zakresu czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, a także problematykę postępowania z nieletnimi, naruszającymi normy prawne oraz możliwe do zastosowania środki wychowawcze przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Policjanci podczas prowadzonego spotkania wskazywali, że niejednokrotnie, popełniane błędy w wieku młodzieńczym mają odzwierciedlenie w dalszym, już dorosłym życiu.
W trakcie zajęć młodzież zadawała wiele pytań, w celu wyjaśnienia własnych wątpliwości związanych z prezentowanymi zagadnieniami.
Świadomość odpowiedzialna za swoje czyny z pewnością będzie stanowić hamulec w codziennym zachowaniu Naszych Wychowanków.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Komendy Policji za pomoc w realizacji szkolenia!