- Spotkanie młodzieży z doradcą zawodowym
Spotkanie młodzieży z doradcą zawodowym
sobota, 24 października 2015
Dnia 22 października 2015r. odbyło się spotkanie uczniów klas II z doradcą zawodowym. Warsztaty poprowadziła Pani Teresa Janiszak, z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim. Tematyka zajęć dotyczyła planowania przyszłości zawodowej, wyboru zawodu na podstawie testów predyspozycji zawodowych. Doradca zawodowy prowadzący spotkanie przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na rynku pracy oraz prognozy i tendencje dotyczące zawodów przyszłości.
Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie omawianą tematyką. Uczniowie zadawali wiele pytań i chętnie włączali się do dyskusji.
Uczestnictwo w zajęciach z doradcą zawodowym z pewnością przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat rynku pracy i tym samym ułatwi świadome podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych.