- Święto kaliskiego liceum i technikum
Święto kaliskiego liceum i technikum
wtorek, 29 września 2020
Wrzesień to tradycyjnie miesiąc święta szkoły w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Nazwa, która upamiętnia wydarzenia z 11 września 2001 roku, nawiązuje do tragicznych chwil, ale także podkreśla chęć obrony wartości, które są bliskie uczniom i pracownikom: ogólnoludzką solidarność, demokrację, wolność i prawa człowieka. W piątek 25 września 2020 roku odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.
W czasie uroczystości zachowane zostały wszelkie wymogi reżimu sanitarnego. Pomimo tych utrudnień do szkoły przybyło tego dnia wielu gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: Bogusław Ogorzałek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Stanisław Cybula, Starosta Drawski, Urszula Ptak, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Paweł Kulbacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, dr Mirosław Zając, prorektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, Agnieszka Budny, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, dr inż. Grzegorz Stępień, prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie, podpułkownik Jarosław Bałecki, reprezentujący 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, mjr Tomasz Andrzejczak, reprezentujący Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie, por. Krzysztof Burdyński, reprezentujący 16. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, kapitan Karol Glinda, komendant wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, lieutenant Kenneth McCoy i specialist Kyle Johnson, reprezentujący Armię Amerykańską, dr inż. Paweł Bilski dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Małgorzata Dziadek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Grzegorz Stempień, komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Krzysztof Wiśniewski, reprezentujący Nadleśnictwo Kalisz Pomorski, Agnieszka Rulewicz, reprezentująca Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Elwira Poniecka, przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.
Dyrektor szkoły, pan Maciej Rydzewski, powitał wszystkich serdecznie, a szczególnie uczniów i rodziców klas pierwszych. Podziękował za przyjęcie zaproszenia, a przede wszystkim za współpracę i wsparcie szkoły przedstawicielom władz samorządowych - Starostwa Drawskiego, organu prowadzącego placówkę, gminy Kalisz Pomorski, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wyższych uczelni, jednostek wojskowych, Armii USA, służb mundurowych, Nadleśnictw w Kaliszu Pomorskim i Drawsku Pomorskim, Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, Banku Spółdzielczego, Radzie Rodziców i przyjaciołom szkoły. Podkreślił, że w tak trudnych miesiącach udało się utrzymać kluczowe kierunki kształcenia - klasy mundurowe, dwujęzyczną i technikum. Wszystko to było możliwe dzięki pracy z nauczycielami, którzy zawsze mają czas dla ucznia, dzielą się swoimi zainteresowaniami. Każdy uczeń Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim może odkryć i rozwijać swoje pasję.
Następnie zabrał głos Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, który wskazał na wysoką jakość kształcenia w szkole i dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Podkreślił, że ZS w Kaliszu Pomorskim jest jedną z najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim. Starosta Drawski Stanisław Cybula wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Urszulą Ptak pogratulował uczniom i rodzicom wyboru bardzo dobrej szkoły. Stwierdził, że większość stypendiów dla najlepszych uczniów w powiecie przypadła ZS w Kaliszu Pomorskim. Wskazał na szczególne znaczenie szkolnictwa dla władz powiatu drawskiego. Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz nazwał szkołę kaliskim „Oxfordem”. Zaznaczył, że wyjątkowi goście, którzy przybyli na uroczystość, dobitnie podkreślają rangę wydarzenia i szeroki zakres działań szkoły. Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum” wskazała na przyjazną atmosferę panującą w szkole. Wysoko oceniła wartość współpracy na linii uczelnia - szkoła, której efektem jest otwarcie w siedzibie ZS w Kaliszu Pomorskim filii „Collegium Balticum” - kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Dr inż. Grzegorz Stępień, prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie podkreślił jakość nauczania w kaliskim liceum i technikum, pogratulował uczniom sukcesów oraz zaznaczył, że współpraca z Zespołem Szkół w Kaliszu Pomorskim jest dla Akademii Morskiej bardzo ważna i cenna dla obu stron.
Po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych na sztandar szkoły zostały uczniom wręczone tarcze na znak ich przynależności do licealnej wspólnoty.
Następnie Starosta Drawski Stanisław Cybula wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Urszulą Ptak oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek wręczyli najlepszym uczniom przyjętym do klas pierwszych oraz uczniom pozostałych klas Stypendia Starosty Drawskiego. Przedstawiciele Armii USA wręczyli upominki najlepszym uczniom klas pierwszych.
Wyboru szkoły pogratulowała młodszym koleżankom i kolegom również Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Mickun. Życzyła im wytrwałości i pracowitości, które we współpracy z nauczycielami przyniosą pierwszoklasistom w przyszłości wiele sukcesów.
Wszystkim obecnym czas umiliła swoją piękną grą na skrzypcach i śpiewem Hania Bruzi, członkini szkolnej grupy teatralnej Klepsydra. Dodatkową atrakcją był występ zespołu Distractor. Zaproszeni goście otrzymali na pamiątkę tarcze Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz okolicznościową publikację wydaną z okazji 10-lecia grupy teatralnej „Klepsydra”.
Na zakończenie apelu dyrektor pan Maciej Rydzewski pogratulował uczniom wyboru szkoły, życzył wielu sukcesów i bardzo dobrych ocen, podziękował prowadzącym, wokalistom Klepsydry, muzykom Distractora i ich opiekunowi Konradowi Chwastkowi, koordynatorce uroczystości Joannie Mączkowskiej, przygotowującym ceremoniał wojskowy i ślubowanie mjr. Andrzejowi Kowalewskiemu i kom. Krzysztofowi Wójciakowi, oraz wszystkim uczestnikom za wspólne świętowanie oraz zaprosił gości na skromny poczęstunek w Zaciszu. Apel profesjonalnie prowadzili Małgorzata Mickun, Iga Czerniawska i Jakub Lipiński. Dokumentację fotograficzną wykonała Klaudia Worach.

Grażyna Czerner