- Jubileuszowa publikacja o Klepsydrze
Jubileuszowa publikacja o Klepsydrze
piątek, 25 września 2020
Ponad trzysta nazwisk w spisie uczniów, którzy uczestniczyli w ciągu dziesięciolecia w działalności licealnej grupy teatralnej Klepsydra, mówi samo za siebie. Podobnie jak ponad 120 wystawionych spektakli i blisko 100 współorganizowanych uroczystości oraz apeli. To wszystko dokumentuje publikacja wydana na Jubileusz Klepsydry, którą autorzy: Bogumił Kurylczyk i Joanna Mączkowska zaprezentowali podczas spotkania w kaliskim Pałacu.
Wśród gości przybyłych w czwartkowe popołudnie (17 września) do Sali Rycerskiej naszego Pałacu zaszczycili swoją obecnością: władze Kalisza Pomorskiego: Janusz Garbacz- Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Stanisław Samek- Zastępca Burmistrza, Paweł Kulbacki- Przewodniczący Rady Miejskiej, Grażyna Kowalska- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Dyrekcja Zespołu Szkół: Dyrektor- Maciej Rydzewski, Wicedyrektor- Katarzyna Witek oraz Grono Pedagogiczne. Niestety, z powodu epidemii nie mógł przyjechać z Niemiec na uroczystość Hans Joachim Zülke. A to właśnie dzięki jego staraniom Klepsydra otrzymała hojną dotację od anonimowej ofiarodawczyni (byłej mieszkanki naszego miasta) na sfinansowanie publikacji. Brakującą część funduszy, o czym należy także wspomnieć z należnymi wyrazami podziękowania, uzyskano od Burmistrza Kalisza Pomorskiego- Janusza Garbacza i Radnych oraz Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
I właśnie Burmistrz Janusz Garbacz w wygłoszonej laudacji podkreślił rolę szkolnego teatru Klepsydra oraz jego założycielki i opiekunki Joanny Mączkowskiej w życiu kulturalnym Kalisza Pomorskiego, a także w przybliżaniu mieszkańcom skomplikowanych dziejów, przedwojennych i powojennych, naszego miasta dwóch narodów. Burmistrz podziękował za te działania i życzył osiągnięcia dalszych sukcesów, które przyczynią się zarówno do promocji Kalisza Pomorskiego jak i tutejszego Liceum.
- Spotkaliśmy się w kaliskim Pałacu, aby zaprezentować publikację o dokonaniach uczniów z kaliskiego Liceum działających w „Klepsydrze”. Rozpoczynając szkolną przygodę teatralną w 2010 roku nawet nie przypuszczałam, że potrwa ona tak długo, a jej uwieńczeniem będzie prezentowana dzisiaj książka – tak Joanna Mączkowska rozpoczęła rozmowy o jubileuszowej publikacji.
-Początki teatru były piękną niespodzianką. Tak to się zaczęło i pozostaje nadal. I trwa już 10 lat…10 lat upamiętnionych w tej książce, której nie byłoby gdyby nie nasza młodzież, i gdyby nie sponsorzy. Poproszę o wielkie brawa dla jednych i drugich. Braw nie może też zabraknąć dla Dyrekcji i Nauczycieli Czerwonej Szkoły, którzy zawsze sprzyjają działaniom „Klepsydry”.
Jak stwierdzili dalej autorzy publikacji, największą trudnością podczas jej przygotowywania była selekcja wydarzeń i dokonań. Te najważniejsze działania, w tym warsztaty, spektakle, uroczystości, apele, wyjazdy do Krakowa i Wrocławia, wymieniono w rozdziale zatytułowanym Kronika i zawierającym liczne ilustracje. Natomiast najważniejsze osiągnięcia w konkursach oraz przeglądach opracowano i streszczono w tabeli. Zamieszczono również wspomnienia absolwentów, wychowanków Liceum, kończące się podobną konkluzją, że dzięki grupie teatralnej mogli odkrywać i doskonalić swoje różnorodne talenty. Szczególnie imponujący jest wykaz nazwisk uczniów. Warto zauważyć, że na nieobowiązkowe zajęcia teatralne przychodziło ich od 32 w latach 2010/11, po 85 w latach 2016/17 i 73 w latach 2019/20.
Bogumił Kurylczyk opowiedział o prowadzonym cyklu odkrywania kaliskich tajemnic oraz lekcjach na temat przełomowych, a dotyczących naszego miasta, historycznych faktów. Te odkryte w archiwach informacje stanowią bowiem kanwę pisanych przez niego scenariuszy, stąd ich znajomość pozwala później młodzieży łatwiej wcielić się w role odgrywane na scenie i zrozumieć przesłanie widowiska.
Zanim autorzy przystąpili do wypisywania dedykacji i wręczania książek zgromadzonym wokół nich osobom, zwrócili uwagę na bardzo interesujące opracowanie graficzne publikacji, które wykonało przygotowujące ją do druku Wydawnictwo Havran. Książka ta wręcz zachęca do przeczytania dzięki wielu ilustracjom oraz przejrzystej strukturze treści. Stało się tak również dzięki korekcie wykonanej wzorowo przez Grażynę Kowalską (Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim).
Wśród wielu gratulacji, które autorzy otrzymali od przybyłych gości, szczególnie ciepłe były te przekazane wraz z kwiatami Joannie Mączkowskiej przez Dyrektora- Macieja Rydzewskiego, Wicedyrektor- Katarzynę Witek oraz jej szkolne koleżanki – nauczycielki w kaliskim Liceum: Grażynę Czerner, Renatę Effenberg-Nawrot, Mirosławę Kacperską, Beatę Majewską i Aleksandrę Radecką.
Natomiast składane wcześniej przez Joannę Mączkowską podziękowania objęły oczywiście władze samorządowe Kalisza Pomorskiego: Burmistrza Janusza Garbacza i Radnych (za dofinansowanie uroczystości i publikacji oraz okazywaną pomoc i dostrzeganie roli teatru w naszym mieście), władze powiatu drawskiego ze Starostą Drawskim- Stanisławem Cybulą (za dofinansowanie wyjazdów studyjnych i projektu o kamieniu szlifierskim),Dyrekcję Zespołu Szkół (za okazywaną zawsze życzliwość i dodawanie skrzydeł do twórczych działań „Klepsydrze”), Dyrekcję Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim (za wspieranie inicjatyw teatralnych), Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury- Małgorzatę Dziadek (za umożliwienie prób i wystawianie spektakli) oraz Kierownika Biblioteki- Urszulę Miłoszewską (za pomoc w zorganizowaniu uroczystości w kaliskim Pałacu).
Joanna Mączkowska w swoich podziękowaniach nie pominęła współautora publikacji Bogumiła Kurylczyka, wyróżniając jego zasługi dla Klepsydry w postaci nie tylko napisanych scenariuszy do niemal wszystkich przedstawień, ale także za przybliżające ich treść oraz przesłanie spotkania z młodzieżą. Wyróżniła ponadto Aleksandrę Radecką, która włożyła wiele pracy w przygotowanie z uczniami najnowszego numeru szkolnej gazety Kontrast, poświęconego Jubileuszowi Klepsydry oraz Renatę Effenberg-Nawrot za wsparcie i uczestniczenie w wyjazdach teatralnych do Krakowa. Na długiej liście podziękowań znalazł się też Adam Stąporek, który zapewnił profesjonalne nagłośnienie obu jubileuszowych uroczystości (w Czerwonej Szkole i w Pałacu).
Dodajmy na koniec, że uroczystość w Pałacu, podobnie jak tę w Czerwonej Szkole prowadziło troje licealistów z Klepsydry: Iga Czerniawska, Zuzanna Jaskulska i Jakub Lipiński. Natomiast w części artystycznej wystąpili soliści: uczennica Hanna Bruzi oraz absolwent Liceum Adrian Kociuba. Hania pięknie zagrała na skrzypcach dwa utwory muzyczne i porywająco wykonała słynną i trudną piosenkę Eltona Johna Yellowbrickroad. Natomiast Adrian zachwycił publiczność śpiewając nastrojowy przebój Fly me to the moon Franka Sinatry i Nie dokazuj, miła nie dokazuj Marka Grechuty. Interesującą fotorelację z uroczystości wykonała Klaudia Worach, uczennica kaliskiego Liceum.

(ZSP)