- Jubileusz 10-lecia Klepsydry
Jubileusz 10-lecia Klepsydry
wtorek, 22 września 2020

Licznie zgromadzonych gości na zorganizowanych 17 września 2020r. obchodach Jubileuszu 10-lecia działania szkolnej grupy teatralnej Klepsydra przywitało w auli Czerwonej Szkoły troje uczniów prowadzących uroczystość: Iga Czerniawska, Zuzanna Jaskulska i Jakub Lipiński. Gromkie brawa jako szczególny dowód uznania wśród obecnych otrzymała Joanna Mączkowska, założycielka i opiekunka Klepsydry, a także jako dyplomowany reżyser (PWST w Krakowie) autorka wielu teatralnych sukcesów grupy, w której w ciągu dekady zdobywało artystyczne szlify ponad trzystu kaliskich licealistów. Fakt, że Joanna Mączkowska szkolny teatr wyniosła na wysoki poziom dając młodzieży dodatkową szansę nie tylko na rozwijanie artystycznych talentów, lecz także kształtowanie twórczej, otwartej na świat osobowości – podkreślali zgodnie wszyscy występujący mówcy. Stanisław Cybula - Starosta Drawski postawił akcent na kulturotwórczą rolę Klepsydry w całym powiecie drawskim. Na jej rolę promocyjną rozsławiającą Kalisz Pomorski poza granice gminy a nawet Polski zwrócił uwagę Janusz Garbacz - Burmistrz Kalisza Pomorskiego. –Teatralne rozsławianie naszego miasta jest bardzo ważne. I mamy szczęście, że w Kaliszu Pomorskim działa „Klepsydra”– dodała Grażyna Kowalska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i przekazała w imieniu Radnych bon podarunkowy grupie teatralnej.
Z kolei Katarzyna Witek - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych stwierdziła wprost, że wpisana w proces edukacyjny kulturotwórcza rola Klepsydry jest wręcz nieoceniona. I odczytała list nadesłany przez prof. Jacka Radomskiego z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Pogratulował w nim absolwentce tej uczelni – Joannie Mączkowskiej i jej młodym aktorom wybitnych osiągnięć w pracy teatralnej oraz życzył dalszego kreatywnego rozwoju.
Wśród uczestników uroczystości, rozsadzonych w auli zgodnie z obowiązującymi wymogami byli m.in.: Paweł Kulbacki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Grażyna Kowalska- Wiceprzewodnicząca Rady, Izabela Krężołek – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Małgorzata Dziadek - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Monika Kawecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie, Agnieszka Sadowska z referatu promocji kaliskiego Urzędu Miejskiego, przyjaciele Liceum – Bogumił Kurylczyk i Wiesław Piotrowski, członkinie zespołu Violki oraz Grono Pedagogiczne Czerwonej Szkoły, uczniowie i jej absolwenci.
Przegląd artystycznych działań Klepsydry w minionym dziesięcioleciu pokazano w formie projekcji kilkuset fotografii podzielonych na kilkanaście działów opatrzonych komentarzami. Były tu archiwalne zdjęcia pierwszego składu grupy, jej coroczne spektakle i widowiska oraz występy artystyczne solistów, którymi uświetniano wiele nie tylko szkolnych uroczystości czy apeli. Odtworzono również krótkie filmy ze wzruszającymi życzeniami jubileuszowymi od byłych członkiń zespołu (Anny Gaik-Stelmasiak i Alicji Dziadek) oraz Iwony Faj- profesjonalnej aktorki, prowadzącej warsztaty teatralne. Wreszcie zaprezentowano przygotowany przez Bogumiła Kurylczyka montaż fragmentów szczególnie zapamiętanych spektakli. Jak się okazało, te sfilmowane części ułożyły się w wymowną całość pokazującą poprzez dzieje Kalisza Pomorskiego, że zawsze
najważniejszy jest człowiek, jego uczucia i jego wolność. Natomiast wymuszona w ten czy inny sposób wiara w pseudoautorytety zawsze prowadzi donikąd. Aby ładunek myślowy tych wszystkich prezentacji nie zmęczył widowni, przerywano je występami solistów. Dwa utwory muzyczne (na skrzypce) oraz jedną piosenkę (Imaginethere's no heaven, Johna Lennona) wykonała brawurowo Hanna Bruzi. A dwie następne (Fly me to the moon, Franka Sinatry i Nie dokazuj, Marka Grechuty) zaśpiewał równie przebojowo Adrian Kociuba, absolwent kaliskiego Liceum, obecnie student Politechniki Poznańskiej. Warto dodać, że wraz z nim przybyła na Jubileusz grupa absolwentów. - Nie ukrywam wzruszenia, ponieważ trudno mi uwierzyć, że „Klepsydra” ma już 10 lat. Nie byłoby jej bez chętnych uczniów, którzy dodatkowo zainspirowali mnie do działań teatralnych: Ani Gaik, Oli Szubert, Amandy Szeremet, Julii Herby, Dominiki Świniuch, Agnieszki Pawlak, Basi Pacześnej czy Pawła Trojnara. Od wspomnianych filarów „Klepsydry” wszystko się zaczęło. Jestem wdzięczna, że mogę pracować w tak wspaniałym miejscu, jakim jest Czerwona Szkoła, uczyć tak wspaniałą młodzież oraz liczyć na wsparcie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego – stwierdziła w zamykającym uroczystość wystąpieniu Joanna Mączkowska.
- Serdecznie dziękuję za pomoc oraz okazywaną mi zawsze życzliwość Dyrekcji naszej Szkoły. Bardzo dziękuję Dyrektorowi- Maciejowi Rydzewskiemu oraz Wicedyrektor-Katarzynie Witek za dodawanie skrzydeł do twórczych działań „Klepsydrze”. Dziękuję Bogumiłowi Kurylczykowi za 10 lat wspierania teatru wiedzą o historii naszego miasta, za scenariusze do wystawianych spektakli oraz służenie zawsze profesjonalnymi wskazówkami i pomocą młodzieży, a także za prowadzenie regionalnego portalu i twórczy udział w projektach dotyczących dziejów Kalisza Pomorskiego.
Dziękuję za pomoc i wspieranie działań „Klepsydry” władzom powiatu drawskiego. Dziękuję Staroście Powiatu Drawskiego- Stanisławowi Cybuli i Radnym za pomoc w wyjazdach teatralnych do Krakowa i realizacji projektu dotyczącego kamienia szlifierskiego. Szczególnie dziękuję za okazywaną pomoc i dostrzeganie roli teatru w naszym mieście władzom samorządowym Kalisza Pomorskiego. Dziękuję Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego- Januszowi Garbaczowi oraz Radnym, Przewodniczącemu Rady Miejskiej- Pawłowi Kulbackiemu i Grażynie Kowalskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej za dofinansowanie dzisiejszej uroczystości w auli oraz w kaliskim Pałacu i przekazany dodatkowo bon podarunkowy. Dziękuję także za dofinansowanie publikacji o „Klepsydrze”, a przede wszystkim za umożliwienie realizacji projektów teatralnych i historycznych, dzięki którym młodzież poprzez wiele działań poszerza wiedzę o naszym mieście oraz promuje swoją szkołę i Kalisz Pomorski.
Tych podziękowań głównej bohaterki uroczystości było więcej. Wymieńmy zatem krótko do kogo jeszcze były kierowane: - do Grażyny Kowalskiej- Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim- za cenne wskazówki oraz dokonanie korekty wspomnianej publikacji o Klepsydrze;- do Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za wspieranie inicjatyw teatralnych Klepsydry, w tym przekazanie z okazji Jubileuszu bonu podarunkowego;- do Aleksandry Radeckiej, która działania Klepsydry pięknie ujęła w licealnej gazecie Kontrast, wydobywając najcenniejsze fragmenty z 10 lat działań grupy teatralnej;
- do Renaty Effenberg-Nawrot za wspieranie działań Klepsydry oraz uczestniczenie w wyjazdach teatralnych do Krakowa;- do Adama Stąporka za profesjonalne nagłośnienie uroczystości oraz spektakli;- do Jadwigi Czernigi – Kierownika Internatu za pomoc w organizacji uroczystości w auli kaliskiego Liceum; - do Małgorzaty Dziade k- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za umożliwienie prób i wystawiania spektakli w Ośrodku Kultury.
- Dziękuję także – stwierdziła kończąc wypowiedź Joanna Mączkowska - młodym aktorom, dzięki którym w ciągu 10 lat wystawiliśmy ponad 120 spektakli, wzięliśmy udział łącznie w ponad 100 apelach, uroczystościach i wyjazdach. Dziękuję również wszystkim, których naprawdę można nazwać wielkimi przyjaciółmi „Klepsydry” : Paniom z zespołu „Violki”, gościom, młodzieży, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz Klaudii Worach, uczennicy kaliskiego Liceum, która wykonała zdjęcia uroczystości. Szanowni Państwo, duże brawa dla wszystkich.
Na zakończenie uroczystości rozpoczęły się indywidualne gratulacje oraz zasłużone wyrazy uznania dla Joanny Mączkowskiej- założycielki Klepsydry. Równie serdeczne i piękne jak przekazywane wraz z nimi bukiety kwiatów i słów.


(ZSP)