- Rozpoczęcie roku szkolnego w kaliskim Liceum i Technikum
Rozpoczęcie roku szkolnego w kaliskim Liceum i Technikum
wtorek, 08 września 2020
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się 2 września 2020 roku. Ze względu na bezpieczeństwo w apelu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych oraz młodzież z klasy drugiej o profilu wojskowym i czwartej technikum informatycznego. Pozostali uczniowie udali się z wychowawcami do klas w celu omówienia zadań na nowy rok szkolny.
Wszystkich zgromadzonych w szkolnym ogrodzie powitał dyrektor Zespołu Szkół- Maciej Rydzewski, wskazując na wyjątkowość sytuacji, która jednak nie będzie miała wpływu na wysoki poziom kształcenia kaliskiej placówki. Dyrektor podkreślił, że w ZS w Kaliszu Pomorskim uczniowie mogą nie tylko pogłębiać wiedzę i przygotowywać się do matury, ale również rozwijać swoje pozalekcyjne zainteresowania odkrywając własne talenty pod kierunkiem nauczycieli pasjonatów. Podziękował także za pomoc w tych trudnych dla edukacji czasach przedstawicielom samorządów powiatu drawskiego i gminy Kalisz Pomorski, przedstawicielom współpracujących wyższych uczelni, reprezentantom wojska i służb mundurowych oraz przybyłym rodzicom.
Życzenia sukcesów w nauce oraz samorealizacji w poszukiwaniu własnej drogi przez uczniów, a także satysfakcji w pracy nauczycielom złożyli: Mariusz Nagórski – wicestarosta drawski oraz Stanisław Samek - wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego, który w krótkim wystąpieniu podkreślił znaczenie dla miasta szkoły średniej, mającej tak dobre notowania i tak wielu uczniów.
Jednym z dowodów wysokiego poziomu nauczania było przekazanie pucharu przechodniego drużynie z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, która zwyciężyła w IV sezonie Pomorskiej Ligi Historycznej. Młodzieży wręczyli go: Radosław Skrycki - zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Romuald Kurzątkowski - przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego, zarazem opiekun drużyny z ZS z Drawska Pomorskiego, która zwyciężyła w Lidze w ubiegłym roku. Ponadto dr inż. Grzegorz Stępień z Akademii Morskiej w Szczecinie wręczył w imieniu Rektora AM upominek dla najlepszego ucznia przyjętego do klasy pierwszej technikum informatycznego - klasy patronackiej tej Uczelni. Wyróżniona została Anna Preca.
Samorządowcy, dyrektor szkoły, wychowawczyni Katarzyna Witek i nauczyciel informatyki Adam Stąporek wręczyli świadectwa uzyskania kompetencji zawodowych w kwalifikacji EE.08 trzynaściorgu uczniom czwartej klasy technikum informatycznego.
Następnie pedagog szkolny - Anna Józiak wręczyła uczennicom Anecie Myślińskiej, Julii Dębiec dyplomy i podziękowania za reprezentowanie szkoły oraz wyróżnienie w Konkursie Retorycznym, organizowanym przez Akademię Retoryki z Warszawy. Uczennice do konkursu przygotowała Aleksandra Radecka - polonistka w kaliskim Liceum oraz opiekunka szkolnej gazety „Kontrast”. Życzenia powodzenia w nowym roku szkolnym złożyła kolegom i koleżankom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Mickun. W uroczystości uczestniczyła także wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kalisz Pomorski Grażyna Kowalska oraz przewodnicząca Rady Rodziców w ZS w Kaliszu Pomorskim - Elwira Poniecka. Na zakończenie wysłuchano piosenki w wykonaniu Hani Bruzi - solistki z grupy teatralnej „Klepsydra”. Dyrektor Maciej Rydzewski podziękował koordynatorce apelu Joannie Mączkowskiej, nauczycielce języka polskiego i opiekunce „Klepsydry”, Konradowi Chwastkowi, Adamowi Stąporkowi oraz Andrzejowi Kowalewskiemu. Serdeczne słowa skierował także do prowadzących uroczystość: Hanny Bruzi i Małgorzaty Mickun oraz Wiktorii Kujawskiej, tegorocznej absolwentki, która wykonała zdjęcia.
Po uroczystości klasa druga o profilu wojskowym z majorem rez. Andrzejem Kowalewskim i dyrektorem Maciejem Rydzewskim wzięła udział we mszy świętej upamiętniającej 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz obchodach pod pomnikiem w Kaliszu Pomorskim zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, gdzie delegacja uczniów z dyrektorem szkoły złożyła wiązankę kwiatów i znicze, oddając hołd Bohaterom Września 1939r.

Maciej Rydzewski Joanna Mączkowska