- Informacja dla słuchaczy szkół zaocznych
Informacja dla słuchaczy szkół zaocznych
piątek, 15 lipca 2016


Zajęcia w szkole są odwołane, a plan zajęć służy sprawdzeniu z kim i ile godzin słuchacze mają w IV semestrze.
Wymienione zajęcia realizują Państwo kontaktując się mailowo z wykładowcami. Adresy mailowe znajdują się w regulaminie.


ZAGADNIENIA


JĘZYK POLSKI
Zagadnienia z języka polskiego dla semestru IV LOdD

swiat_w_cieniu_wojen.pptx
dwudziestolecie_miedzywojenne_w_polsce.pptx
Tematy na egzamin pisemny z języka polskiego dla semestru IV. Do wyboru jeden temat.
Tematy na egzamin pisemny z języka polskiego dla semestru IV. Do wyboru jeden temat.


JĘZYK ANGIELSKI
Język angielski - lekcje zdalne i praca kontrolna
Język angielski - egzamin

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Liceum dla dorosłych wiedza o społeczeństwie
Zagadnienia na egzamin z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie semestr IV
Egzamin z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie_sem.IV_LOdD - wersja PDF
Egzamin z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie_sem.IV_LOdD - wersja DOCX
Zagadnienia na egzamin z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie semestr IV_2.docx


GEOGRAFIA
Zagadnienia egzaminacyjne z geografii Semestr IV LOdD 2019
Rozkład tematów do realizacji sem IV - 41
Tematy do samodzielnego opracowania sem IV
Tematy prac kontrolnych IV sem.
Zadania egzaminacyjne dla słuchaczy LOdD sem IV
Karta odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych LOdD sem IV
Zadania egzaminacyjne dla słuchaczy LOdD sem IV - wersja DOC


HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Lista tematów z Historii i Społeczeństwa LOdD sem. IV
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Historia i Społeczeństwo.docxMATEMATYKA
Zadania na egzamin matematyka IV LOdD

PLAN ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 4.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 5.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 6.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 7.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 8.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 9.docxREALIZACJA ZADAŃ ZSP W KALISZU POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

LOdD_REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ ZSP W KALISZU POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ_LOdD


DAROWIZNA_KONTO


Do pobrania wzory podań do szkół zaocznych:

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
Zawód 541315 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB i MIENIA


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
Zawód 351203 TECHNIK INFORMATYK


Zawód 325905 OPIEKUNKA DZIECIĘCA

LICEUM