MY - KALISZ POMORSKI - OKOLICE - ŚWIAT
Kaliskie piwo

     Piwo warzono w Kaliszu Pomorskim odkąd w roku 1303 uzyskał prawa miejskie. Jednakże po raz pierwszy miejscowy browar zaznaczono na mapie miasta z roku 1774. Mapę sporządzono dla ówczesnego właściciela Pałacu i przynależnych dóbr rycerskich - barona Ludwika Beausobre (męża wnuczki ostatniego kaliskiego Güntersberga), na potrzeby odbudowy włości po wielkim pożarze miasta w maju 1771 roku. Zamkowy browar stał wówczas na skrzyżowaniu dzisiejszej ul. Kilińskiego (Schüsterstrasse) i ul. Suchowskiej (Mühlenstrasse), naprzeciwko komisariatu policji po drugiej stronie Drawicy (za mostem).

    Leksykon miast leżących w Prusach, sporządzony według stanu na rok 1800, podaje przy Kaliszu Pomorskim (Callies), że mieszkało tu wówczas dwóch aptekarzy, dwóch fryzjerów, 30 szewców, 47 rolników i łącznie aż 298 mistrzów rzemiosła różnych profesji, w tym najwięcej tkaczy – 263. Odnotowano także, iż miejscowy browar nawarzył tego roku 45 ton piwa, a bimbrownicy wytworzyli 850 kwart (1 kwarta to 1,145 litra) wódki. I cały ten alkohol serwowano w 7 miejscowych karczmach.

     Z kolei leksykon z roku 1835 podaje, że miasto liczyło 290 domów i 2.300 mieszkańców, którzy zajmowali się głównie: przędzeniem wełny, tkactwem, warzeniem piwa, pędzeniem wódki oraz rolnictwem. Oprócz browaru i gorzelni, zlokalizowano tu również siedzibę sądu drugiej klasy.

     W końcu wieku XIX w Kaliszu Pomorskim funkcjonowały trzy małe browary: Wilhelma Könemanna, Carla Woltera i Hermanna Krumrei. Potwierdzają to oryginalne tzw. porcelanki z butelek po piwie, oznaczone ich nazwiskami.

 

     Na początku wieku XX w Kaliszu Pomorskim funkcjonowała już tylko rozlewnia piwa na ul. Drawskiej (Dramburgerstrasse) należąca wtedy do syna Carla Woltera – Paula. Obecnie w jej miejscu stoi blok mieszkalny. Rozlewnię rozszabrowaną po zakończeniu II wojny, uruchomiono ponownie w roku 1954 i funkcjonowała w tym miejscu jeszcze do lat 70. XX wieku wytwarzając m.in. doskonałą oranżadę.

     Przed rokiem 1945, w Kaliszu Pomorskim liczącym ponad 4 tys. mieszkańców działało 13 lokali gastronomicznych (restauracje, kawiarnie) oraz trzy hurtownie piwa: Wilhelma Mau przy ul. Wolności (Friedrichstrasse) w miejscu hotelu „Solaris”, Franza Rudolfa przy ul. św. Wojciecha (Priesterstrasse) w miejscu obecnego parkingu obok targowiska oraz największa, przekształcona z dawnego browaru – hurtownia Wilhelma Könemanna przy ul. Rybackiej (Wittwenstrasse).

     Jej siedziba, a właściwie tylko dom mieszkalny bez zabudowań produkcyjnych i magazynów, choć zrujnowany przetrwał do dziś.

 

 

 

     Jak można zobaczyć na przedwojennych zdjęciach reklamowych kaliskich lokali, królowało w nich produkowane w Szczecinie piwo marki Bohrisch. Ta restauracja z prezentowanej widokówki należała do Paula Schäbbicke i mieściła się na rogu ul. św. Wojciecha(Priesterstrasse) i ul. Sikorskiego (Junkerstrasse).

Bogumił Kurylczyk