MY - KALISZ POMORSKI - OKOLICE - ŚWIAT
Detronizacja świętego Wojciecha

         Ulica Św. Wojciecha w Kaliszu Pomorskim nosiła przed rokiem 1945 nazwę Priesterstrasse, czyli ul. Księża. A za polskich czasów  obrano za jej patrona właśnie św. Wojciecha. Tak było do roku 1962 (obok prezentujemy zdjęcie z tego czasu), kiedy pewien radny zgłosił propozycję, by ulicę tę przemianować na Frontu Jedności Narodu. Warto przypomnieć akurat teraz to wydarzenie, bo właśnie zamierza się przystąpić do przebudowy jezdni tej ulicy wraz z biegnącą tam kanalizacją deszczową.
    Propozycja radnego Drzewieckiego, który był pracownikiem kaliskiego kina, dotyczyła dwóch ulic: Św. Wojciecha i Dominikowskiej. Pierwsza miała otrzymać miano Frontu Jedności Narodu a druga – Przemysłowej.  Wniosek poparł – jak czytamy na zamieszczonym fragmencie protokołu z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z 29 sierpnia 1962 roku – radny Kazimierz Śliwiński. Ówczesny komendant miejscowego posterunku Milicji Obywatelskiej.
     Uchwałę przyjęto niemal jednomyślnie, bo 12. głosami przy jednym wstrzymującym się. Trzeba jeszcze wyjaśnić czym był ten Front Jedności Narodu. Ta organizacja społeczno-polityczna, powołana w 1952 roku, realizowała cele PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) i była przez nią całkowicie kontrolowana. FJN posiadał monopol na zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i rad narodowych.
              Na koniec pokażmy jeszcze współczesny widok ul. Św. Wojciecha, uchwycony z tego samego miejsca, co widok na zdjęciu archiwalnym, czyli od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego. Warto tu dodać, iż na tym skrzyżowaniu stanęła w średniowiecznych murach miejskich brama zwana Kamienną lub Balstertor. Balster, od Białego Zdroju, do którego tędy prowadziła droga. Natomiast widoczna poniżej, równoległa do ul. Św. Wojciecha – ul. Rybacka, stanowiła wówczas fosę, otaczającą fortyfikacje miejskie od strony wschodniej.

Bogumił Kurylczyk