MY - KALISZ POMORSKI - OKOLICE - ŚWIAT
Ośrodki internowania

W historii poligonu drawskiego było wiele momentów, które za sprawą mediów ekscytowały całą Polskę. Z reguły były to okresy dużych, koalicyjnych ćwiczeń. Niekiedy był to tragiczny wypadek na poligonie. W naturalny sposób cichły jednak po pewnym czasie. Trzy „burze medialne” zapisały się w historii poligonu nadzwyczajnymi zgłoskami i co pewien czas powracają na pierwsze strony prasy ogólnopolskiej i do głównych wydań audycji telewizyjnych. Są to wydarzenia, które utrwaliły się w zbiorowej świadomości pod określeniami: drawskie ośrodki internowania, obiad drawski i podatek poligonowy. Z pewnością najciszej było o dwóch poligonowych obozach internowania, w Jaworzu i Głębokiem z 1981 roku, gdyż ówczesna władza, mająca monopol na wszystkie środki masowego informowania, nie życzyła sobie wokół tego faktu rozgłosu. Żyją one jednak w zbiorowej świadomości narodu do dzisiaj i dlatego warte są spojrzenia na nie z historycznego dystansu. 

Z perspektywy 17. lat spędzonych na Poligonie Drawskim oraz kontaktu z ludźmi, którzy zabezpieczali funkcjonowanie istniejących tu ośrodków internowania, odnoszę się wyłącznie do faktów z przełomu 1981/82 roku, z Głębokiego i Jaworza oraz pomijam ocenę stanu wojennego i celu internowania. Oddzielam zatem subiektywne i emocjonalne odczucia osób internowanych, przedstawianych w coraz rozleglejszych publikacjach, od faktów związanych z zabezpieczeniem ich pobytu na poligonie. Informacje te wzbogaca mój osobisty kontakt z  pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego MO w Koszalinie, odpowiedzialnego za cztery ośrodki internowania w: Głębokiem, Jaworzu, Wierzchowie i Darłówku – wówczas porucznika MO Andrzeja B. Uzyskałem zgodę na przytoczenie wyłącznie inicjału jego nazwiska.

                        „Złote klatki”

W odległości zaledwie pięciu kilometrów od siebie, organizatorzy stanu wojennego urządzili na Poligonie Drawskim dwa ośrodki internowania. Internat w Głębokiem, podległy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie, na co dzień obiekt przeznaczony do zakwaterowania kadry podczas szkolenia poligonowego, wykorzystano jako miejsce odosobnienia niedawnych działaczy partyjnych i najwyższych przedstawicieli władzy centralnej. Natomiast w Jaworzu, w Ośrodku Wczasowym Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, osadzono elitę opozycji solidarnościowej, uważaną w tamtym czasie za szczególnie groźną dla ówczesnego systemu władzy.

Te dwie „złote klatki” miały gwarantować skuteczne przeprowadzenie ogłoszonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Po latach narosło wokół tych miejsc wiele legend i nieścisłości. Nieprawdą jest, że nadzór nad internowanymi miało wojsko. Wojsko udzieliło tylko swoich obiektów a funkcje prewencyjno- ochronne sprawowało MSW: milicja i jej zmilitaryzowane rezerwy oraz klawisze więzienni. Nie było tu wieżyczek wartowniczych i zasieków z drutu kolczastego a jedynie istniejące od lat klasyczne ogrodzenia z 2-metrowej siatki. Internowani mogli swobodnie poruszać się w obrębie internatów oraz dwa razy dziennie opuszczać obiekty zakwaterowania w formie zbiorowych spacerów. Na każdym poziomie zakwaterowania był dyżurny strażnik.        

Obozy internowania istniały od 13 grudnia 1981 do przełomu kwietnia i maja 1982 roku. Terminy przybycia do ośrodków i czas zwolnienia z nich należy rozpatrywać indywidualnie. Przykładowo, Tadeusz Mazowiecki przybył do Jaworza 22 grudnia 1981 roku, a w maju następnego roku, gdy większość jego współtowarzyszy była już na wolności, został przewieziony do ośrodka w Darłówku. Większość internowanych przerzucono z Warszawy na lotnisko w Mirosławcu śmigłowcami a dalszą podróż na Poligon Drawski odbyli autobusami. Za transport odpowiedzialny był adiutant gen. Kiszczaka, płk Romanowski.

                        Głębokie

Do tej miejscowości, późnym wieczorem 13 grudnia, przywieziono m.in. niedawnego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, byłych premierów: Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha oraz członka Biura Politycznego Józefa Grudnia. W sumie 36 osoby, wśród nich jedna kobieta Teresa Andrzejewska. Czekała tu na nich policyjna obstawa i personel kasynowo-internatowy ośrodka z kolacją. Wśród „witających” był ówczesny komendant poligonu płk dypl. Michał Perkowski i oficer obiektowy kontrwywiadu wojskowego, późniejszy ppłk Henryk Gut. Funkcję komendanta ośrodka internowania pełnił por. MO Eugeniusz Kazienko a jego zastępcą był por. MO Zdzisław Kameduła.

Wychodząc z autobusu, Piotr Jaroszewicz widząc polskie napisy i znane mundury, odezwał się słowami:  „Dzięki Bogu jesteśmy u siebie”. Gierek z własnego wyboru zamieszkał w jednym pokoju z Janem Szydlakiem. Były premier i generał w stanie spoczynku Piotr Jaroszewicz, po kilku dniach, z pokoju dwuosobowego przeniósł się do jedynki. Po jego aktywności można wnioskować, iż sprawował wśród internowanych nieformalną funkcję starosty. Jednak Edward Gierek cieszył się większą atencją, o czym świadczy fakt, że od stolików inni podnosili się wówczas, gdy posiłek skończył były I sekretarz.

Obsługę kasyna w tym czasie stanowiły m.in.: Maria Gromadzka jako kierowniczka, jej córka Danuta Wielec, która była kalkulatorką, kucharka Maria Zięcik, kelnerka Grażyna Kasperkiewicz oraz sprzątaczka Bogumiła Sieradzka. Szczególnie te dwie pierwsze miały olbrzymi problem jak zaspokoić gusta i apetyt tak wysoko postawionych gości, mając do dyspozycji najniższą z możliwych stawek żywnościowych w wojsku, tzw. normę żołnierską Z-010.

Z pewnością norma żywienia żołnierza stanowiła olbrzymią dysproporcję w stosunku do standardów żywienia na „salonach władzy”. By zmieścić się w stawce, obok dań z mięsa, często serwowano potrawy mączne typu pierogi, pyzy i kopytka. Taki jadłospis został dobrze przyjęty przez „gości” o czym świadczyły łzy i podziękowania w trakcie rozwiązywania ośrodka internowania.  Po latach pojawiły się jednak opisy, że dawna władza zapotrzebowanie na witaminy uzupełniała osobiście produkowanymi sałatkami z pokrzyw. Okres internowania w Głębokiem od 13.12.1981 do  marca następnego roku wykluczał pozyskiwanie podstawowego składnika takiej surówki spod śniegu. Wielkiej improwizacji natomiast wymagała wigilia, którą zgodnie z tradycją udało się urządzić przynosząc niektóre produkty z domu, np. mak, grzyby, orzechy, opłatek.

Z czasów internowania pozostało w historii Poligonu wiele epizodów. Jeden z nich jest bardzo tragiczny, gdy na zawał serca zmarł w Głębokiem Józef Grudzień. Będąc po dwóch wcześniejszych zawałach, został przewieziony na konsultacje do 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu. Jednak krępowała go całodobowa ochrona milicyjna zza szpitalnego parawanu i na własne życzenie wrócił do Głębokiego. Tu po paru dniach zasłabł. Interwencja lekarza wojskowego i pielęgniarki z poligonowej izby chorych, którą dzieliła od ośrodka tylko szosa, zakończyła się odtransportowaniem chorego sanitarką do szpitala w Drawsku Pomorskim. Tam, pomimo prowadzonej przez doktora Waldemara Motyla reanimacji, Zdzisław Grudzień zmarł. Dziś kwestionuje się poziom zabezpieczenia medycznego internowanych, który był identyczny z tym, jaki mieli żołnierze na wypadek wojny.

Wiele emocji wywołał przypadek z 6 stycznia 1982 roku, gdy Edward Gierek obchodził 69. urodziny. W spontanicznym odruchu kelnerka Grażyna Kasperkiewicz wręczyła mu prezent - przewiązaną kolorową wstążeczką swoją przydzielaną raz w miesiącu tabliczkę czekolady. Wycisnęło to łzy wzruszenia u jubilata oraz gromkie „sto lat” współtowarzyszy internowania. Podobnie spontanicznie reagowała sprzątaczka Bogumiła Sieradzka, która nigdy nie odmówiła uprania koszuli byłym dostojnikom państwa.

                        Prawda i fałsz

W przekazie medialnym, obóz internowania byłych przywódców PRL w Głębokiem poruszany jest znacznie rzadziej niż sąsiadujący z nim ośrodek odosobnienia opozycji solidarnościowej w Jaworzu. Ważnym źródłem informacji o życiu w Głębokiem jest książka Wiesława Kiczana: „Gierek, Jaroszewicz, Wojtyła… Sekrety spisane podczas internowania”. Jej autor w dekadzie lat 70-tych ubiegłego wieku był wiceministrem górnictwa i energetyki. Książkę tę zamyka refleksja syna Edwarda Gierka – Adama.

Nie sposób utożsamiać się z wszystkimi emocjonalnymi odczuciami internowanych tu, niedawnych włodarzy Polski. Ich subiektywne poczucie krzywdy związane z utratą władzy na rzecz najbliższych współtowarzyszy jest jednym z punktów widzenia na tamte czasy. W pozycji tej oraz w „Przerwanej dekadzie” - wywiadzie rzece z Edwardem Gierkiem”, nie znajdujemy uzasadnienia dla podstawowego pytania – o sens internowania.

Przygotowując monografię Poligonu, swój pogląd nt. ośrodków internowania oparłem na doświadczeniu kilkunastu lat pracy w tej instytucji oraz na licznych kontaktach z osobami zabezpieczającymi internowanych od strony bytowej. Mam więc prawo do podzielenia się kilkoma refleksjami oraz sprostowania choćby tego, iż w Głębokiem zimą nie rosną pokrzywy. Nie podzielam również spostrzeżenia Adama Gierka, który odwiedzając tu swego ojca poczynił nieprawdziwą uwagę odnośnie standardu ośrodka: „(…) przygnębiający widok przypominający ten, jaki pamiętam jeszcze z czasów II wojny światowej, gdy w Belgii widziałem obóz niemiecki z jeńcami radzieckimi. Prymitywny, słabo ogrzewany zniszczony budynek dla podoficerów, w którym zgromadzono internowanych, otoczony drutem kolczastym (…) Odebrałem ponurą scenerię internatu jako sposób celowego poniżenia internowanych członków ówczesnego kierownictwa państwa i tych, którzy ich odwiedzali”.

Dla profesora Adama Gierka kilka zdań wyjaśnienia. Jako świeżo promowany podporucznik, we wrześniu 1976 roku zamieszkałem w nowiutkim internacie w Głębokiem podczas kursu adaptacyjnego. Jedyną niedogodnością, którą odczuwałem, była kilkugodzinna kolejka do jedynego aparatu telefonicznego, by spytać żonę o zdrowie naszej córki. Pięć lat później, internowani korzystali z tego samego wyposażenia pokoi i obiektów socjalnych internatu, które były schludne, ale odzwierciedlały stan państwa kierowanego przez Edwarda Gierka.

Protestuję zatem przeciw określaniu tego miejsca terminem „dno”. Porównanie tego miejsca z obozem jenieckim stanowi dualizm logiczny pokazujący w niekorzystnym świetle ojca przez syna. Ten sam standard, cztery miesiące wcześniej, miały rodziny kadry zawodowej będące w tym obiekcie na wczasach. Przez kolejnych dwadzieścia lat tylko raz dostąpiłem zaszczytu zakwaterowania w tym internacie, gdyż regułą było biwakowanie w 10-osobowych namiotach, w lesie po drugiej stronie ulicy, oddzielającej obozowisko od internatu. Zimą mieliśmy w namiocie węglowy piecyk, który dawał poczucie ciepła tylko wtedy, gdy był od żaru czerwony. Ale równoległa groźba pożaru pozbawiała nas poczucia bezpieczeństwa.

Nadmieniam, że nie byłem wówczas podoficerem a oficerem starszym, członkiem dowództwa pułku, dla którego brakowało miejsca w internacie. Dwadzieścia lat później kwaterowałem tu kilkudziesięciu generałów, którzy akceptowali te warunki, gdyż lepszych nie starczało dla wszystkich podczas dużych ćwiczeń. Nigdy też ośrodek w Głębokiem nie był ogrodzony drutem kolczastym. Z relacji wspomnianego już pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Koszalinie d/s internowania – por. MO Andrzeja B. –  wiadomo mi, że w Jaworzu i Głębokiem nie było też zainstalowanych podsłuchów. Funkcje inwigilacyjne wypełniali wartownicy z MO. 

 Wątek poświęcony w książce zabezpieczeniu medycznemu internowanych na Głębokiem jest osobliwy. Autor potwierdza, że była karetka („zdezelowany fiat 125”). Poziom opieki medycznej przewyższał więc standard np. pułku bojowego. Dla porównania, podam przykład z autopsji, gdy w 1986 roku, będąc na poligonie w Głębokiem, na pobliskiej strzelnicy czołgowej Mielno wydarzył się nam wypadek. Życie żołnierzowi, w drodze do szpitala w Wałczu, podtrzymywało permanentnie robione sztuczne oddychanie metodą „usta-usta”. Do dziś pamiętam zakończoną sukcesem walkę por. lek. Śliwki o utrzymanie przy życiu st. szer. Grunwalda. Na wyposażeniu mieliśmy sanitarkę na podwoziu ciężarowego GAZ-63, który do Wałcza jechał dwukrotnie dłużej niż fiat. Myślę, że podnoszenie tych problemów jest dowodem na to, jak tamta władza była daleko od mas.

W marcu 1982 roku, internowanych z Głębokiego w większości zwolniono do domów. Ostatnich 8-u przeniesiono do ośrodka rządowego w Promniku pod Warszawą, gdzie standard z pewnością był wyższy niż ten, który znosili żołnierze. Internat w Głębokiem do dzisiaj służy do kwaterowania tu żołnierzy zawodowych podczas szkoleń poligonowych.

                        Jaworze

Równolegle z Głębokiem, w stałym ośrodku wczasowym w Jaworzu, urządzono obóz internowania dla ówczesnej opozycji solidarnościowej. Osadzono tu m.in. przyszłego premiera Tadeusza Mazowieckiego i obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, Bronisława Geremka, Władysława Bartoszewskiego. W sumie 84 osoby, w tym 6 kobiet.     Funkcję starosty tego osobliwego „turnusu” pełnił Władysław Bartoszewski (w Jaworzu od 14.12.1981 do 19.04.1982). Komendantem ośrodka internowania początkowo był jego etatowy kierownik mjr Łach. Szybko nastąpiła jednak zamiana i funkcję tę objął kapitan służby więziennej Zbigniew Ostrowski, a jego zastępcą został kpt. Malinowski.           Obydwa ośrodki miały porównywalny standard bytowy i identyczną strukturę zabezpieczenia prewencyjnego. Miałem ten honor, że podczas jednego z pobytów na poligonie, po dwudziestu latach od internowania, mogłem zawieźć ówczesnego ministra Obrony Narodowej a obecnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, do Jaworza. Pokazał nam „celę”, w której mieszkał. Barwnie przekazywał też emocje z okresu internowania - towarzyszącemu mu synowi.

Opowiadał m.in. o odwiedzinach żony Anny 31 grudnia 1981 roku, która brnęła w śniegu do ośrodka, pokonując w poprzek lotnisko. Po zakończeniu widzenia przenocowała w Kaliszu Pomorskim i następnego dnia powtórnie odwiedziła męża. Na to wspomnienie, mąż i syn przygotowali dla Anny Komorowskiej duży bukiet z poligonowych wrzosów i zabrali go do Warszawy.

Wielu bezcennych informacji na temat internowania w Jaworzu dostarczył mi proboszcz z Drawska Pomorskiego, ks. kanonik Marian Wojnicki. Od powzięcia pierwszej informacji o obecności internowanej opozycji na Poligonie, podjął wiele wysiłków, by pod pretekstem niesienia posługi duszpasterskiej nawiązać z nimi kontakt. Po uzyskaniu formalnej zgody był tam częstym gościem. To za jego sprawą upubliczniono listę internowanych. To on dostarczył całej grupie buty zimowe. Rozwiązywał też sprawy prozaiczne, jakimi były wówczas m.in. niedobory środków czystości.

To on przeniósł list od Tadeusza Mazowieckiego do papieża Jana Pawła II, który później za pośrednictwem biskupa Ignacego Jeża i kardynała Franciszka Macharskiego trafił do adresata. W trakcie jednej z wizyt przywiózł do Mazowieckiego na odwiedziny jego 7-letniego syna Michała. Kolejną posługę względem rodziny przyszłego premiera, ks. Wojnicki wykonał 21 marca 1982 roku, kiedy to w Drawsku Pomorskim udzielił ślubu Adamowi Mazowieckiemu. Jego ojciec, Tadeusz Mazowiecki, na ślub syna otrzymał od gen. Kiszczaka 24-godzinną przepustkę.

Jednak faktycznym kapelanem internowanych z Jaworza był biskup Jeż, który często odprawiał dla nich msze. Pomiędzy wizytami biskupa msze święte odprawiał w Jaworzu kapelan Gola, skierowany do tej posługi ze Szczecina przez arcybiskupa Majdańskiego. Godzi się jeszcze wspomnieć, że rolę spontanicznie powstałego, nieformalnego punktu wymiany „tajnej” korespondencji, spełniał gabinet stomatologiczny w komendzie drawskiego poligonu w Olesznie.

Ośrodki dzieliło, jak wspomniałem, zaledwie pięć kilometrów. Co je odróżniało, nie licząc biegunowo odmiennych poglądów politycznych osób w nich osadzonych, które nie są tematem tego artykułu? W Jaworzu funkcjonowała samoorganizacja dla zagospodarowania czasu wolnego. Prowadzono tu wykłady w ramach „wszechnicy jaworzyńskiej”, referaty „Pen-Clubu”, prowizoryczne formy teatralne i wieczory poezji oraz seminaria historyczno-filozoficzne a także lektorat językowy. Wszystko to odbywało się w końcu korytarza „Pod pisuarami”, a nazwa identyfikuje jego położenie.

Internowani w Jaworzu mieli też wsparcie religijne, którego na własne życzenie pozbawiona była „grupa rządowa”. Powołując się na relację Kiczana z Głębokiego, trwała tam permanentna dyskusja wokół „spiskowej teorii dziejów” i huśtawka emocjonalna, o czym świadczy m.in. opis przebiegu Wigilii. Z pewnością na ówczesny stan emocjonalny tej grupy  miało wpływ śledztwo zainicjowane przez organizatorów stanu wojennego przeciw swoim poprzednikom na szczytach władzy państwowej. Internowani w Głębokiem byli często transportowani do Drawska Pomorskiego, gdzie spędzali długie godziny na przesłuchaniach prokuratorskich.

                                                                               Zbigniew  Mieczkowski