MY - KALISZ POMORSKI - OKOLICE - ŚWIAT
Kamień w Dzień Edukacji

 

Spektakl o Kamieniu Szlifierskim, kształtującym charaktery, okazał się prawdziwym przebojem obu uroczystych spotkań. Dość powiedzieć, iż Pan Starosta Stanisław Cybula obejrzał go dwukrotnie z własnej, nieprzymuszonej woli... Ale zanim będzie o spektaklu, najpierw nieco informacji o naszych Gościach i samej uroczystości.

11. października 2012r. w kaliskim Liceum obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor- Joanna Kulesza serdecznie przywitała gości oraz podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły za trud i oddanie. Wśród przybyłych gości byli:.

Pan Stanisław Cybula - Starosta Drawski, Pani Alicja Wensker-Rożek – Sekretarz Gminy, która reprezentowała Pana Michała Hypkiego - Burmistrza Kalisza Pomorskiego, mł. insp. Jarosław Smolarek - Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim, mjr mgr Wojciech Tadycha- Szef Sekcji Operacyjnej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, mjr mgr inż. Bogdan Ziółkowski - Dowódca 12 Komendy Lotniska, mjr mgr Sylwester Ulikowski- Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie, kpt. mgr Violetta Patrzyńska - Oficer Prasowy Zakładu Karnego w Wierzchowie, Pan Włodzimierz Rocławski - Nadleśniczy Nadleśnictwo Drawno, mgr inż. Roman Wojtowicz - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Kalisz Pomorski, Pan Stanisław Samek - Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, Pan Wiesław Piotrowski - Przyjaciel szkoły, pasjonat historii, kolekcjoner militariów i innych artefaktów kultury pomorskiej, Pan Wojciech Czyżak - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Państwo Bolesława i Jerzy Płachtowie - nauczyciele emeryci, artyści plastycy, Pani Joanna Przytarska - Przewodnicząca Rady Szkoły ,Pani Małgorzata Gaj - Członek Rady Szkoły.

Po przywitaniu przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem jest Pan Paweł Łuczko, w tym szczególnym dniu podziękowała w imieniu uczniów wszystkim profesorom, pracownikom i przyjaciołom szkoły za pasję, serce i wytrwałość w kształtowaniu uczniowskich charakterów. Po miłych słowach: „To dzięki wam wierzymy i uczymy się, że niezależnie od czasu dobro zawsze zwycięża” nastąpiło wręczenie przez młodzież kasztanów - symboli kaliskiego Liceum.    

O godzinie 17.00 w auli kaliskiego Liceum odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości towarzyszyli: Pana Stanisław Cybula - Starosta Drawski, Pan Michał Hypki - Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Pani Renata Effenberg- Nawrot-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, radni Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Pan Stanisław Samek - Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, Pani Kazimiera Ignaszewska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim, Pani Beata Pierzgalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim, Pan Antoni Gadzina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie, Pani Wiesława Minkiewicz - Dyrektor Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim, Pani Joanna Kulesza - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 R. w Kaliszu Pomorskim.

Wszyscy zgromadzeni na obu uroczystościach obejrzeli część artystyczną w wykonaniu szkolnego koła teatralnego „Klepsydra. Spektakl pt. „Kamień charakterów” wyreżyserowała Pani Joanna Mączkowska.